Holding Hands

Önskar du sälja Removeit´s produkter

Auktoriserad återförsäljare vit logo.png

3 punkter till framgång

För att erhålla en auktorisation och sälja removeits produkter och lösningar måste man som ÅF uppfylla vissa krav. I det avtal man mottager för att få möjligheten att sälja finns det 3 viktiga punkter:

  1. Som återförsäljare skall man uppfylla de miljökrav som removeit ställer på verksamheten

  2. Utbildning på produkterna skall vara en självklar faktor och det finns 3 olika utbildningsnivåer

  3. Man skall genomföra minst en säljfrämjande aktivitet i månaden

Intresseanmälan för försäljning

Informationen som lämnas nedan  kommer behandlas enkom för att bli kontaktad.

Vilken eller vilka produkter önskar du sälja

Tack för ditt intresse vi återkommer inom kort