LOGO_DROP.png
joshua-sortino-IlvY3z4KVCI-unsplash.jpg

Unika möjligheter i en flaska som skapar ett friskare liv för människor och djur!

ECO drop är ett desinfektionsmedel som är upp till 300 gånger mer effektivt än andra medel – men med den stora skillnaden att det är helt ofarlig både för människa, miljö och natur.

Den aktiva substansen är hypoklorsyra som är samma ämne som finns naturligt i våra samt djurs kroppar och framställs av våra vita blodkroppar för att bekämpa infektioner.

 

ECO drop är inte bara ett fantastiskt desinfektionsmedel, det påskyndar även läkning. Även om det kallas "syra" är det faktiskt inte surt alls eftersom det är pH-neutralt lösning. För att detta desinfektionsmedel ska vara mest effektivt måste det vara pH-neutralt som vatten. (PH7)

Möjliga användningsområden av ECO drop 

• Hudsvamp

• Influensa eller andra sjukdomar

• Desinficera verktyg, ytor, utrustning

• Desinfektion av grönsaker / frukt / kött

• Desinficera områden som har smittats av     kräkningar eller diarré

• Desinficera alla luftburna patogener genom   foggning

 

Finns i volymerna 100ml 200ml 1 Liter 5 Liter.

Fördelarna med ECO drop

• Desinficerar sår, brännskador etc.

• Dödar bakterier och virus bl.a. E. coli,       Listeria, Salmonella, HIV och MRSA

• Dödar svamp och mögel

• Är inte skadligt för människor eller djur

• Ej irriterande, svider inte

• Påskyndar läkning av sår

5LECODROP_SIDE.PNG
ECO_DROP_1L.png
Ladda ner ECO drop 
produktinformation

Snabba fakta

Vad finns det för risker

Då människor och djur producerar hypoklorsyra i sina egna kroppar är det helt ofarligt levande flercelliga organismer. Dessutom har det ingen negativ miljöpåverkan, tvärtom mår naturen bra av medlet.

Varför använder man inte detta överallt?

Faktum är att hypoklorsyra användes redan i första världskriget för sårtvätt och är du i Japan och äter sushi är det en stor sannolikhet att fisken fått

hypoklorsyra på sig.

Dock har utmaningen varit att stabilisera livslängden på medlet, vilket utvecklad teknik i produktionsutrustning nu möjliggjort.

Finns det något virus eller bakterie som det inte eliminerar?

Bakterier och virus kan inte skapa resistens mot hypoklorsyra, det har i själva verket eliminerat varje patogen det vetenskapligt har testats emot.