ECO horse förebygger, bromsar och behandlar MUGG

Uppdaterat: 28 dec. 2021


ECO horse skyddar det vi älskar. Med fokus på hälsa och effektivitet möjliggör ECO horse en desinfektion utan avsköljning , evakuering eller andra skyddsåtgärder. ECO horse är pH neutral och består av vatten och salt med den aktiva substansen hypoklorsyra som framställs av oss däggdjur för att bekämpa infektioner. Med våra applikationer sprider vi medlet som en dimma för att nå alla luftburna partiklar samt de mest svåråtkomliga ytorna utan att skada interiörer. Eco horse är förebyggande och otroligt effektiv mot att skydda din häst och miljö från virus, svamp och bakterier.

​ Användningsområden för ECO horse:

  • Eliminering av bakterier och virus som, kvarka, EHV-1, ringorm, mugg & hovröta.

  • Desinficering av krubbor, vattenkar, sadlar, verktyg, utrustning & klädsel.

  • Effektiv mot sårtvätt samtidigt som det inte skadar levande vävnad

  • Används i förebyggande syfte och vid utbrott.

Koncentration: 200 ppm (0,02%) pH värde 7. Innehåll: Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl), Natriumhypoklorit (NaOCl), Hypoklorsyra (HOCl) Produkten omfattas inte av reglerna för farligt avfall.

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla