Anosan NR

Anosan NR är ett elektrokemiskt aktiverat vatten med en hög redox potential. Det har en mikroladdning på 750  mV som direkt bryter sönder cellmembranet på patogener den kommer i kontakt med utan att skada flercelliga organismer. Tack vare detta skapas ingen resistens hos patogener.

Anosan NR

55,00 kr Ordinarie pris
44,00 krReapris
  • Anosan NR är det optimala desinfektionsmedlet för alla ytor. Medlet är godkänt enligt EU’s artikel-95 lista. ECHA (European Chemical Ageny) samt VAH (verbund für angewandte hygiene)

    Anosan är fritt från alkogener och kemikalier och eliminerar virus, bakterier, sporer och svartmögel. 

    Anosan eliminerar alla kända virus och bakterier inklusive corona, norovirus, poolio mm.

    Perfekt för utbildningslokaler, omklädningsrum, förskolor, boenden mm.