Desinfektion

Arbetet med att upprätta en hög hygiennivå har ofta associerats med  tidskrävande och ineffektiva desinfektions metoder innehållande farliga kemikalier.

Vår vätska blir finfördelad till aerosoler som möjliggör er att arbeta med rumsdesinfektion. Dimman av aerosoler eliminerar alla luftburna smittor samtidigt som den pressas ut och når alla svåråtkomliga ytor. 

Kräver ingen avsköljning

Luktfri

100m2 på 3 minuter

PH neutral

Kräver ingen avsköljning

100m2 på 3 minuter

Luktfri

PH neutral

Produkter

Desinfektion
ECO pet desinfektion - 5L

ECO pet® ytdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Effektiv eliminering av virus, bakterier, svamp och sporer samt motverkar dålig lukt. Vattenbaserad, pH neutral och kräver ingen speciell hantering. 

Användning
ECO pet ytdesinfektion är en färdigblandad vätska som fungerar att använda med vanlig sprayflaska, elektrostatspruta eller ULV kallfogg. Applicera vätskan direkt på en ren yta som du vill ska desinficeras, ingen avsköljning krävs.
Använd för desinficering inom veterinärhygien som tex. burar, hundgårdar, kattlådor, bord, utrustning.

Hållbarhet och hantering
Försluten förpackning: Hållbarhet 12 månader.
Öppnad förpackning: Hållbarhet 1 månad. 
Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus.
Flaskan sorteras som hårdplast.
För mer information om användning och hantering, se vår hemsida via QR-koden nedan.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Producerad av
Neuthox|Danish clean water A/S | Nørrekobbel 11 | 6400 Sønderborg | Denmark |Produktions reg. nr. 696874-7

Visa mer
ECO pet ytdesinfektion - 1L

ECO pet® ytdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Effektiv eliminering av virus, bakterier, svamp och sporer samt motverkar dålig lukt. Vattenbaserad, pH neutral och kräver ingen speciell hantering. 

Användning
ECO pet ytdesinfektion är en färdigblandad vätska som fungerar att använda med vanlig sprayflaska, elektrostatspruta eller ULV kallfogg. Applicera vätskan direkt på en ren yta som du vill ska desinficeras, ingen avsköljning krävs.
Använd för desinficering inom veterinärhygien som tex. burar, hundgårdar, kattlådor, bord, utrustning.

Hållbarhet och hantering
Försluten förpackning: Hållbarhet 12 månader.
Öppnad förpackning: Hållbarhet 1 månad. 
Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus.
Flaskan sorteras som hårdplast.
För mer information om användning och hantering, se vår hemsida via QR-koden nedan.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Producerad av
Neuthox|Danish clean water A/S | Nørrekobbel 11 | 6400 Sønderborg | Denmark |Produktions reg. nr. 696874-7

Visa mer
ECO pet ytdesinfektion - 500ml

ECO pet® ytdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Effektiv eliminering av virus, bakterier, svamp och sporer samt motverkar dålig lukt. Vattenbaserad, pH neutral och kräver ingen speciell hantering. 

Användning
ECO pet ytdesinfektion är en färdigblandad vätska som fungerar att använda med vanlig sprayflaska, elektrostatspruta eller ULV kallfogg. Applicera vätskan direkt på en ren yta som du vill ska desinficeras, ingen avsköljning krävs.
Använd för desinficering inom veterinärhygien som tex. burar, hundgårdar, kattlådor, bord, utrustning.

Hållbarhet och hantering
Försluten förpackning: Hållbarhet 12 månader.
Öppnad förpackning: Hållbarhet 1 månad. 
Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus.
Flaskan sorteras som hårdplast.
För mer information om användning och hantering, se vår hemsida via QR-koden nedan.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Neuthox|Danish clean water A/S | Nørrekobbel 11 | 6400 Sønderborg | Denmark |Produktions reg. nr. 696874-7

Visa mer
ECO horse desinfektion - 5L

ECO horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Vätskan är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen vädring eller avsköljning.

Hypoklorsyra (HOCl) som är hjärtat i ECO horse® produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. 
HOCI oxiderar cellväggarna på några sekunder, dödar bakterien eller tränger genom cellväggarna och förstör dess vitala komponenter.

Tillsammans med våra metoder kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

Användning
ECO horse tillsammans med våra metoder sprider sig som en dimma och dropparna trycker sig utåt i utrymmet du desinficerar och når alla svåråtkomliga ytor och vrår. 1) Se till att stallet är förslutet. 2) Börja foggningen längst in i boxen och jobba dig mot utgången. 3) Håll ett avstånd på 2 till 4 meter från den tilltänkta ytan som ska desinficeras. 4) Ingen avsköljning krävs och dimman kommer pressa sig ut till alla svåråtkomliga ytor.
En box på 15kvm tar ungefär 10–15 sekunder att desinficera och efter 1 minut efter är boxen helt desinficerad och säkert för nästa patient att beträda rummet.

Hållbarhet och hantering
Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Visa mer
ECO horse ytdesinfektion - 1L

ECO horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Vätskan är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen vädring eller avsköljning.

Hypoklorsyra (HOCl) som är hjärtat i ECO horse® produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. 
HOCI oxiderar cellväggarna på några sekunder, dödar bakterien eller tränger genom cellväggarna och förstör dess vitala komponenter.

Tillsammans med våra metoder kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

Användning
ECO horse tillsammans med våra metoder sprider sig som en dimma och dropparna trycker sig utåt i utrymmet du desinficerar och når alla svåråtkomliga ytor och vrår. 1) Se till att stallet är förslutet. 2) Börja foggningen längst in i boxen och jobba dig mot utgången. 3) Håll ett avstånd på 2 till 4 meter från den tilltänkta ytan som ska desinficeras. 4) Ingen avsköljning krävs och dimman kommer pressa sig ut till alla svåråtkomliga ytor.
En box på 15kvm tar ungefär 10–15 sekunder att desinficera och efter 1 minut efter är boxen helt desinficerad och säkert för nästa patient att beträda rummet.

Hållbarhet och hantering
Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Visa mer
ECO horse ytdesinfektion - 500ml

ECO horse® ytdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Effektiv eliminering av virus, bakterier, svamp och sporer samt motverkar dålig lukt. Vattenbaserad, pH neutral och kräver ingen speciell hantering. 

Användning
ECO horse ytdesinfektion är en färdigblandad vätska som fungerar att använda med vanlig sprayflaska, elektrostatspruta eller ULV kallfogg. Applicera vätskan direkt på en ren yta som du vill ska desinficeras, ingen avsköljning krävs.
Använd för desinficering inom veterinärhygien som tex. stall, hästtransporter, bord, utrustning. 

Hållbarhet och hantering
Försluten förpackning: Hållbarhet 12 månader.
Öppnad förpackning: Hållbarhet 1 månad. 
Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus.
Flaskan sorteras som hårdplast.
För mer information om användning och hantering, se vår hemsida via QR-koden nedan.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Producerad av
Neuthox|Danish clean water A/S | Nørrekobbel 11 | 6400 Sønderborg | Denmark |Produktions reg. nr. 696874-7

Visa mer
XPOWER - foggmaskin

Xpower sprider ECO horse ytdesinfektion som en dimma och dropparna trycker sig utåt i utrymmet du desinficerar och når alla svåråtkomliga ytor och vrår.
1) Se till att stallet är förslutet.
2) Börja foggningen längst in i boxen och jobba dig mot utgången.
3) Håll ett avstånd på 2 till 4 meter från den tilltänkta ytan som ska desinficeras.
4) Ingen avsköljning krävs och dimman kommer pressa sig ut till alla svåråtkomliga ytor.

En box på 12kvm tar ungefär 15 sekunder att desinficera.

Produktinformation

 • Tankvolym 1,2 Liter.
 • Batteri 12V.
 • Full laddning på 3 timmar.
 • Vikt 2,8kg.
 • Droppstorlek 5–50 mikrometer.

 

Rekommenderad användning:
Ett fulladdat batteri räcker till 50-85 minuters effektiv användning.
5L vätska räcker till 500kvm luft och yta.

Den smidiga designen tillsammans med den kraftfulla motorn gör att du enkelt kan desinficera 50m2 på endast 2 minuter.

Vid rätt användning blir ytan endast fuktig och tillsammans med användandet av produkterna krävs ingen evakuering eller avsköljning i processen.


Visa mer

DESINFEKTION

Kallfoggning med XPOWER

Kallfoggningsteknik med vår xpower finfördelar vätskan till aerosoler.

Aerosolerna sprider sig som en dimma och når alla svåråtkomliga ytor och luftburna partiklar.

ECO Horse är PH neutralt, kräver ingen avsköljning och inga andra säkerhetsåtgärder.

Vid rätt användning avverkar du 100m2 på 2-3 minuter.

FAQ

Frågor och svar om våra desinfektions produkter

ECO horse och pet är samlingsnamn för produktserien inom desinfektion och hud- och sårvård för djur.

Hypoklorsyra (HOCl) är en aktiv substans som är samma ämne som produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. Den antibakteriella effekten minskar risken för infektion och tränger igenom det yttre skiktet hos bakterier, svamp och virus och på så sätt orsaka skador inuti cellen som förstör cellfunktionen och så småningom leder till celldöd.

Dess naturliga innehåll skapar grunden för skonsam och effektiv desinficering och behandling av hudinfektioner och sår.

Ja, vätskan är effektiv mot alla typer av virus, bakterier och svampinfektioner.

Ja, vätskan är effektiv mot alla typer av virus, bakterier och svampinfektioner.

Du eliminerar både luft och utburna partiklar tillsammans med vår Xpower.

Produkten är vattenbaserad och innehar ett neutralt pH värde(pH7) och därför inte skadar någon typ av material. Du kan använda det på alla typer av material utan krav på avsköljning.

Det fungerar så att desinfektions vätskan komprimeras in genom en specialdesignat munstycke som sprider ut vätskan i små droppar likt en jämn dimma som finfördelas och gör ytan heltäckt. 

Kallfoggning är idag en av det säkraste och mest tidseffektiva metoder som finns för att desinficera både luft och yta i ett rum.

Nej, produkten är ofarlig och du behöver inte bära någon typ av skyddsutrustning vid hantering

Det naturliga pH värdet som är 7 gör att det inte skadar något typ av material.

Vid rätt hantering tar 100kvm öppen yta ungefär 3 minuter att desinficera.

Nej, det är ofarligt för människor att vistas i lokalen och inget organiskt material behöver skyddas. Men rekommenderat är att utrymma lokalen, stänga alla dörrar och fönster så att dimman får trycka sig ut i alla utrymmen.

Det är helt säkert att beträda lokalen direkt efter utförd desinficering och alla smittsamma organismer har eliminerats inom 1 minut.

5L räcker till att desinficera 500m2 yta.

Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus
Öppnad förpackning har en hållbarhet på 6 månader medans obruten 18 månader.

Med rengöring menas “för ögat synligt rent” och innefattar att man tar bort smuts, skräp eller damm där mikroorganismer kan frodas. Rengöring är en avgörande del i ditt smittskyddsarbete.

Desinfektion innebär att man minskar antalet smittsamma organismer till en pass låg nivå att mottagliga djur som kommer i kontakt med ytan inte utvecklar någon infektion

 • Hästar som anländer från stora anläggningar (med stort flöde av hästar) har varit utsatta för en stor kontaktyta mot andra hästar.
 • Avelsston (med eller utan föl vid sidan) som har varit iväg på semin-station eller naturlig betäckning, har utsatts för en stor kontaktyta mot andra hästar.
 • Hästar som har vistats på djursjukhus och som har haft en stor kontaktyta mot andra hästar.
 • Unghästar (under fyra år) innebär en högre smittrisk på grund av att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Vid sjukdom kan de utsöndra mer smittämnen än äldre hästar.
 • Hästar som transporterats långt och/-eller i många timmar och/-eller transporterats med kommersiella transporter som har haft en stor kontaktyta mot andra hästar.
 • Hästar som är ovaccinerade.
 • Hästar som kommer från en anläggning där det är känt att symptom på smitta förekommit de senaste tre veckorna.